IVETA A. DUČÁKOVÁ

/MgA. Iveta Albrechtová Dučáková/

grafický design - freelancer
propagační tiskoviny, katalogy, brožury, knihy, webdesign, bannery, obalový design
art - akademická malířka
malba, kresba, portréty, koláž, ilustrace, fotografie, digitální obraz, prodej obrazů

KONTACT

info@ivetaducak.com
+420 776 807 871
Karlovice/Czech Republic
IČO: 88288021 www.ivetaducak.com