2018, Nevratná láhev I./Non-returnable bottle I., vršky, 175 cm